Project Discovery

Van concept tot een helder en haalbaar project

Wij maken het concreet

Bij het ontwikkelen van een maatwerk applicatie komt veel kijken. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Vaak wordt er te snel gestart, zonder dat het project duidelijk is. Leuk aan het begin, maar zodra de verwachtingen beginnen af te wijken van de werkelijkheid ontstaan er problemen.

De functionaliteiten of vormgeving sluit niet (exact) aan, wijzigingen verlopen moeizaam, het budget wordt (flink) overschreden en het project begint uit te lopen. Geen leuk verhaal, maar wel de werkelijkheid bij veel IT-projecten.

De grote vraag is: hoe zorg je dat ideeën en verwachtingen zodanig worden omgezet in een concreet plan dat dit voor iedereen helder is?

Bij Bugloos werken wij met een project discovery programma. In dit programma wordt jouw idee in 6 stappen tot een duidelijk plan uitgewerkt. De onderdelen die aan bod komen zijn: een behoefteanalyse, businesscase, functioneel ontwerp, prototype, technisch ontwerp en begroting.

Binnen een maand wordt duidelijk hoe jouw idee eruit komt te zien, wat de kosten en opbrengsten zijn en hoeveel tijd de ontwikkeling vraagt.

Met het project discovery programma van Bugloos wordt jouw idee concreet!

Het programma

6 stappen en binnen één maand een haalbaar plan

Bij Bugloos werken wij graag langdurig samen met onze klanten. Daar willen we aan bijdragen door het project discovery programma tegen kostprijs uit te voeren. In het project discovery programma duiken we zo ver mogelijk in jouw idee en bedrijf. Zo komen we tot de kern: waar ligt de meest toegevoegde waarde en hoe maken we dit haalbaar? Onze missie is simpel: Online software ontwikkelen waar jij enthousiast van wordt!

Behoefteanalyse

Wij maken graag vrijblijvend kennis

In deze fase leren wij elkaar kennen. In een interview wordt duidelijk hoe jouw bedrijf eruit ziet, wat de kern van de applicatie is en welke doelgroep(en) en doelstellingen er zijn. In de behoefteanalyse stellen we globale kaders vast, zodat wij kunnen focussen op de onderdelen die jou de meeste waarde opleveren.

Op basis van de behoefteanalyse selecteren we het geschikte programma, stellen wij voor de project discovery een plan van aanpak op en tekenen wij desgewenst een geheimhoudingsverklaring, zodat je er zeker van bent dat jouw idee jouw idee blijft.

Businesscase

Wat gaat de applicatie opleveren?

Een maatwerk applicatie ontwikkelen is kostbaar. Daarom is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat de applicatie gaat opleveren.

  • Zitten er directe verdienmodellen in de applicatie en zo ja, wat is een realistische prognose van deze inkomsten?
  • Hoeveel handmatig werk bespaart de applicatie en hoeveel loonkosten worden hierdoor bespaart?
  • Kan de hoeveelheid klanten of de customer lifetime value groeien door de applicatie?
  • Worden er fouten of problemen voorkomen die het bedrijf op dit moment geld kosten?

Door deze vragen concreet te maken wordt er een goede inschatting gemaakt wat de applicatie financieel gaat opleveren.

Functioneel ontwerp

Het bouwplan van de applicatie