Project Discovery

Van concept tot een helder en haalbaar project

Wij maken het concreet

Bij het ontwikkelen van een maatwerk applicatie komt veel kijken. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Vaak wordt er te snel gestart, zonder dat het project duidelijk is. Leuk aan het begin, maar zodra de verwachtingen beginnen af te wijken van de werkelijkheid ontstaan er problemen.

De functionaliteiten of vormgeving sluit niet (exact) aan, wijzigingen verlopen moeizaam, het budget wordt (flink) overschreden en het project begint uit te lopen. Geen leuk verhaal, maar wel de werkelijkheid bij veel IT-projecten.

De grote vraag is: hoe zorg je dat ideeën en verwachtingen zodanig worden omgezet in een concreet plan dat dit voor iedereen helder is?

Bij Bugloos werken wij met een project discovery programma. In dit programma wordt jouw idee in 6 stappen tot een duidelijk plan uitgewerkt. De onderdelen die aan bod komen zijn: een behoefteanalyse, businesscase, functioneel ontwerp, prototype, technisch ontwerp en begroting.

Binnen een maand wordt duidelijk hoe jouw idee eruit komt te zien, wat de kosten en opbrengsten zijn en hoeveel tijd de ontwikkeling vraagt.

Met het project discovery programma van Bugloos wordt jouw idee concreet!

Het programma

6 stappen en binnen één maand een haalbaar plan

Bij Bugloos werken wij graag langdurig samen met onze klanten. Daar willen we aan bijdragen door het project discovery programma tegen kostprijs uit te voeren. In het project discovery programma duiken we zo ver mogelijk in jouw idee en bedrijf. Zo komen we tot de kern: waar ligt de meest toegevoegde waarde en hoe maken we dit haalbaar? Onze missie is simpel: Online software ontwikkelen waar jij enthousiast van wordt!

Behoefteanalyse

Wij maken graag vrijblijvend kennis

In deze fase leren wij elkaar kennen. In een interview wordt duidelijk hoe jouw bedrijf eruit ziet, wat de kern van de applicatie is en welke doelgroep(en) en doelstellingen er zijn. In de behoefteanalyse stellen we globale kaders vast, zodat wij kunnen focussen op de onderdelen die jou de meeste waarde opleveren.

Op basis van de behoefteanalyse selecteren we het geschikte programma, stellen wij voor de project discovery een plan van aanpak op en tekenen wij desgewenst een geheimhoudingsverklaring, zodat je er zeker van bent dat jouw idee jouw idee blijft.

Businesscase

Wat gaat de applicatie opleveren?

Een maatwerk applicatie ontwikkelen is kostbaar. Daarom is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat de applicatie gaat opleveren.

 • Zitten er directe verdienmodellen in de applicatie en zo ja, wat is een realistische prognose van deze inkomsten?
 • Hoeveel handmatig werk bespaart de applicatie en hoeveel loonkosten worden hierdoor bespaart?
 • Kan de hoeveelheid klanten of de customer lifetime value groeien door de applicatie?
 • Worden er fouten of problemen voorkomen die het bedrijf op dit moment geld kosten?

Door deze vragen concreet te maken wordt er een goede inschatting gemaakt wat de applicatie financieel gaat opleveren.

Functioneel ontwerp

Het bouwplan van de applicatie

Het functioneel ontwerp vormt de blauwdruk van de nieuwe applicatie. In het functioneel ontwerp worden de functionaliteiten, op een niet-technische wijze, beschreven zodat de mogelijkheden van de applicatie duidelijk worden.

Onderdelen die in het functioneel ontwerp naar voren komen zijn:

 • De doelstellingen en doelgroepen van de applicatie.
 • Een functionaliteitenlijst, ingedeeld op prioriteit.
 • Een paginalijst inclusief navigatie (flow).
 • Een gedetailleerde invulling per pagina.
 • Belangrijke aspecten over het design en de gebruiksvriendelijkheid.

Door het functioneel ontwerp worden de prioriteiten en de verwachtingen helder en kan het ontwikkelteam zich inlezen in het project.

Prototype

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden

Het prototype is het leukste gedeelte van het project discovery traject. In deze fase wordt het functioneel ontwerp omgevormd naar een visueel prototype.

Hoe goed een functioneel ontwerp ook geschreven is, het gaat pas leven als de applicatie visueel wordt. Er wordt een klikbaar prototype ontworpen dat alle pagina’s en functionaliteiten bevat uit het functioneel ontwerp. De huisstijl, de indeling en de flow van de applicatie worden zo zichtbaar.

In de praktijk zien we dat door deze fase het project echt gaat leven, er meer dynamiek en een betere samenwerking ontstaat.

Technisch ontwerp

Een gedegen fundament voor een succesvol project

Na het prototype volgt het technisch ontwerp. Het technisch ontwerp brengt de benodigde techniek en randvoorwaarden in kaart, zodat de applicatie betrouwbaar, snel en schaalbaar wordt.

De onderdelen die in het technisch ontwerp naar voren komen zijn:

 • De programmeertalen en techniek waarmee de applicatie gemaakt gaat worden.
 • Welke data er opgeslagen wordt en hoe dit het beste verwerkt kan worden.
 • Of er externe software bij het project betrokken is en zo ja, hoe dit gekoppeld wordt.
 • Welke testing ingezet gaat worden, zodat de applicatie goed en stabiel (blijft) werken.
 • Welke hardware (bijv. servers) er nodig is.

Begroting

Maar… wat kost het?

De makkelijke vraag met een moeilijk antwoord. Daarom maken wij op basis van het functioneel ontwerp, het prototype en het technisch ontwerp een duidelijke begroting.

We definiëren de benodigde rollen, de uren en de kosten. Zo wordt per onderdeel inzichtelijk hoeveel tijd er nodig is en wat de kosten zijn. Vervolgens bespreken we onze begroting en sparren we samen samen over een goede aanpak.

 • Gaan we werken met een vaste prijs of is dat onverstandig?
 • Moet de grootte van het project aangepast worden om het financieel haalbaar te maken?
 • Wat is de bouw- en doorlooptijd van het project?

En dan rest er nog maar één vraag: Ga jij jouw plan realiseren?

De investering

Afhankelijk van jouw idee delen we je in in een van onze project discovery pakketten. Onze pakketten zijn scherp geprijsd, omdat wij overtuigd zijn dat er zonder goed plan er geen goed project ontstaat. Zo investeren we samen om te zien hoe jouw project concreet en haalbaar wordt.

Tromsø

tot 40 schermen

€2.950,-

Een minimum viable product of kleine applicatie laten maken?

 • Behoefteanalyse
 • Businesscase
 • Functioneel ontwerp
 • Prototype
 • Technisch ontwerp
 • Begroting

Reykjavik

tot 80 schermen

€4.950,-

Een onderdeel van je bedrijf verder digitaliseren en automatiseren?

 • Behoefteanalyse
 • Businesscase
 • Functioneel ontwerp
 • Prototype
 • Technisch ontwerp
 • Begroting

Alaska

tot 120 schermen

€6.950,-

Een online applicatie ontwikkelen die een groot effect heeft op je hele onderneming?

 • Behoefteanalyse
 • Businesscase
 • Functioneel ontwerp
 • Prototype
 • Technisch ontwerp
 • Begroting

Antartica

tot 160 schermen

€8.950,-

Wil jij de wereld (een beetje) veranderen en heb je grootse plannen?

 • Behoefteanalyse
 • Businesscase
 • Functioneel ontwerp
 • Prototype
 • Technisch ontwerp
 • Begroting

Meer informatie of gewoon starten?

Mijn naam is Paniz en ik hoor graag over jouw plan.